Իմ մասին

Ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, սիրում եմ խաղալ,լողավազանում լողալ։ Խելացի եմ, ճարպիկ ։ Իմ ընտանիքը բաղկացած է հինգ անդամներից՝ հայրիկս, մայրիկս, քույրիկս, ես և տատիկս։ Մենք ապրում ենք Փարաքարում։

Advertisements

Փետրվարի 21 մայրենի լեզվի օր

1999-ին Յունեսկո-ն փետրվարի 21-ը հռչակեց Մայրենի լեզվի միջազգային օր` ի նպաստ մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման եւ գործածության աջակցման։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 2.12.2018

Առաջադրանք 1.

Քառակուսու մակերեսը չափել են քառակուսի դեցիմետրերով և ստացել են 1300 դմ²: Որոշիր այդ քառակուսու մակերեսը քառակուսի մետրերով:
Պատասխան՝   13000   մ²

Առաջադրանք 2.

Բազմանկյունը բաղկացած է երեք իրար հավասար քառակուսիներից: Քառակուսու կողմը 11 սմ է: Հաշվիր բազմանկյան մակերեսը:
Taisnsturu_skaits2.png
                             Taisnsturu_skaits1.png
11×11=121
121×3=363
Բազմանկյան մակերեսը՝

Առաջադրանք 3.

Սենյակն ունի ուղղանկյան ձև: Նրա լայնությունը 5 մ է, իսկ երկարությունը՝ 48 մ: Որքա՞ն է սենյակի պարագիծը:
Պատասխան՝ 48×2+5×2=160

Առաջադրանք 4.

Taisnsturis.png
ABCD ուղղանկյան մի կողմը  12 սմ է, իսկ մյուսը՝ 4 անգամ փոքր է: Որոշիր ուղղանկյան մակերեսը:
ABCD ուղղանկյան մակերեսը    36     է:

Առաջադրանք 5.

Քառակուսու կողմը 16 մ է: Հաշվիր քառակուսու մակերեսն ու պարագիծը:
Պարագիծը՝  64     մ
 
Մակերեսը՝      256      մ²:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանք 1.

1. Այս քառանկյան անվանումներից ո՞րն է ճիշտ գրված:
                     B                                                       G
Cetrst_nosauk.png
A                                    N
  Կարող են լինել մի քանի ճիշտ պատասխաններ: 

 • GNAB
 • AGNB
 • ABGN

2. Գրիր հնգանկյան անվանման ճիշտ տառերը:

Piecst_nosauk.png
Հնգանկյուն՝
ABCDE

Առաջադրանք 2.

1. Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
քառռ.png

 • հնգանկյուն
 • վեցանկյուն
 • քառանկյուն
 • եռանկյուն
2. Գրիր այս պատկերի անվանումը:
վեց.png
Պատասխան՝
վեցանկյուն
3. Գրիր տրված բազմանկյան անվանումը:
s.png
  Բազմանկյունը կոչվում է՝ քառանկյուն

Առաջադրանք 3.

Որոշիր քառանկյան անկյունագծերը:
8_uzd_atris2.PNG
 Ընտրիր ճիշտ պատասխանները.
 • AS
 • JA
 • JK
 • KS
 • AK
 • KB

Առաջադրանք 4.

Ո՞ր պատկերը բեկյալ չէ:

 1. lauztaVgalN3posmi.PNG
 2.      NlauztaVbgalK4posmi.PNG
 3. lauztaVgalK5posmi.PNG

2

Առաջադրանք 5.

Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
lauztaSgalN8st.PNG
ութանկյուն

Առաջադրանք 6.

M
Taisnl_trijs1.png
B                                        D
Տրված են եռանկյան կողմերը՝ DM=26 սմ, DB=24 սմ, MB=49 սմ: Որոշիր եռանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը    99    սմ է:

Առաջադրանք 7.

ռ.png
 Եռանկյան կողմերը 10 սմ, 8 սմ և 17 սմ են:  Գտիր եռանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը    35    սմ է:

Առաջադրանք 8.

քառռ.png
 Տրված են այս քառանկյան կողմերի երկարությունները՝ 26 սմ, 24 սմ, 50 սմ և 18 սմ: Հաշվիր քառանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը   118      սմ է:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

     F                  B         M                                                D

R

R կետում գտնվում է ամառային ճամբարը: Գետի ափին մի քանի լողափեր կան: Ո՞ր ճանապարհն է տանում դեպի ամենամոտ լողափը և ինչո՞ւ:

 • RD
 • RF
 • RB
 • RM

Առաջադրանք 2.

Նկարում ցուցադրված է ABCDEF կանոնավոր վեցանկյունը: Գտիր BC-ին զուգահեռ կողմը:

 • DE
 • EF
 • CD
 • AB
 • FA

Առաջադրանք 3.

1-ին նկար 2-րդ նկար 3-րդ նկար

Ո՞ր նկարի վրա կա զուգահեռ կողմերի գոնե մեկ զույգ:

 • 3 -րդ նկար
 • ոչ մեկում չկա
 • 1 -ին նկար
 • բոլորում կա
 • 2 -րդ նկար

Առաջադրանք 4.

Տրված է, որ ∢MLK=127° անկյունը: Որոշիր MLK անկյան տեսակը:

Պատասխան՝ բութ անկյուն

 

English

Sunbath,  լողավազան

spend time, անցկացնել ժամանակ

go fishing, գնալ ձկնորսության

make fire, ստանալ կրակ

make friends, ձեռք բերել ընկերներ

make pictures, ստանալ նկար

water plants, ջրել ծառեր

travel by car, ճանապարհորդել մեքենայով

capital, մայրաքաղաք

republic, հանրապետություն

church, եկեղեցի

theater, թատրոն

museum. թանգարան

festival, փառատոն

library, գրադարան

science, գիտություն

sights, տեսարժան վայրեր

usually,հաճախ

ready. Պատրաստ

 

 

 

 

 

 

 1. What does he usually do at his grandparents?- I swim in the river and sunbath. Sometimes I spend my free time with my friends, read books, listen to the music, watch TV or play computer games..  I make a fire with them at the seaside and cook potatoes there. It is wonderful.   I help my grandma and grandpa about home and in the garden. I water plants and weed the garden, mow the long grass
 2. With whom does he go fishing I go fishing with my father, uncle and cuisines
 3. What are there in Kazan? There is the marvelous Kremlin, mosques, churches and rich museums
 4. What does he dream for I dream to learn in the University of Kazan
 5. What places did he visit in Kazan? mosques, churches and rich museums libraries.
 6. Is he ready to get back to school? yes

 

English

School

Bookstore

Blackboard

Lesson 10

Desk

 

He wants to study maths

She want to wear a uniform

She wants to go to the museum

They wants to meat Cinderella

They want boy pencils and exercise-books

 

They are singing now

He is writing

They are laughing now

They are greeting

 

at noon- կեսօրին

middle- մեջտեղ

at midnight-կեսգիշեր

in the fall- աշնանը

any time- որոշ ժամանակ