Իմ մասին

Ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, սիրում եմ խաղալ,լողավազանում լողալ։ Խելացի եմ, ճարպիկ ։ Իմ ընտանիքը բաղկացած է հինգ անդամներից՝ հայրիկս, մայրիկս, քույրիկս, ես և տատիկս։ Մենք ապրում ենք Փարաքարում։

Advertisements

Մայրենի

Առ.30
Տեր-տիրանալ — ե-ն դարձել է ի
էջ-իջնել — է-ն դարձել է ի
ինձ-ընձուղտ —  ի-ն դարձել է ը
գիծ-գծել — ի-ն դարձել է գաղտնավանկի ը
աղավնի-աղավնյակ — ի-ն դարձել է յ
կաղնի-կաղնուտ — ի-ն սղվել է
հուր-հրեղեն — ու-ն դարձել է ը
հիսուն-հիսնամյա — ու-ն սղվել է
առու-առվակ — ու-ն դարձել է վ
աստղ-աստղային — գաղտնավանկի ը-ն սղվել է

Մայրենի

Առ. 29
Հայրենասեր, սիրալիր-ե-ն դարձել է ի
Սպառազեն, զինավառ-ե-ն դարձել է ի
Անիղձ, ըղձալի-ի-ն դարձել է ը
Լայնասիրտ, սրտագին-ի-ն դարձել է ը
Մեծատուն, տնական-ու-ն դարրձել է ը
Բազմագույն, գունագեղ-յ-ն սղվել է
Հետախույզ, հետախուզել — յ-ն սղվել է

Առ. 31
Մատյան — մատենիկ — յա-ն դարձել է ե
սառույց — սառցահատ — ույ-ը սղվել է
կառույց — կառուցել — յ-ն սղվել է
կույտ — կուտակել — յ-ն սղվել է

Մաթեմատիկա

 Ամբողջ թվերի հանումը

Տեսական նյութ

Իմանալով, թե ինչպես է կատարվում ամբողջ թվերի գումարումը`

դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպես պիտի կատարվի նրանց հանումը։

Բերենք օրինակ.

(+12) – (+9) = (+12) + (–9) = +3,

(–11) – (–7) = (–11) + (+7) = –4,

(+5) – (+4) = (+5) + (–4) = +1

Այս օրինաչափությունը ճիշտ է ցանկացած երկու ամբողջ թվերի համար, ուստի մի ամբողջ թվից մեկ ուրիշ ամբողջ թիվ հանելու համար պետք է նվազելիին գումարել հանելիին հակադիր թիվը։ Բերված կանոնից հետևում է, որ ամբողջ թվից զրո հանելիս ստացվում է նույն ամբողջ թիվը, իսկ զրոյից որևէ ամբողջ թիվ հանելիս ստացվում է հանելիին հակադիր թիվը:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Հաշվել

ա) 6 – 7=-1

բ) –30 – 44=-74

գ) 12 – 9=3

դ) 18 – 23=-5

ե) –11 – 9=

զ) 8 – 2=6

է) –16 – 7=-23

ը) 0 –16=-16

2) Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7)=41

բ) 101 – (–8)=109

գ) 29 – (–11)=40

դ) –70 – (–14)=-84

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=17

է) –52 – (–2)=50

ը) 82 – (–3)=85

3) Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8
բ) (–7) – 4 < 4 – (–7),  
գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),
դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

Մաթեմատիկա Դաս 24

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+12| – 4= 11
գ) 4 · |-3|– 3 · |–7| + 2= -7

բ) |–2| + |–16| – 35= -17

դ) 2· |–25|+ 3 · |+4| – 100= -38

Հաշվե՛ք.

ա) (–15) +(+16)= 1

բ) (+18) + (–4)= 14

գ) (–24) +(+11)= -13

դ) (+28) +(–18)= 10

ե) (–56) + (+5)= -51

զ) (+28) + (–62)= -34

է) (–18) + (+17)= -1

ը) (+105) +(–60= 45

Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 2, b = 5.

ա) 3 ⋅ a — 5 ⋅ b= -19

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3= 70/3

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b= 38

դ) 95 ։ b + 49 ։ a= 44.1/2

ե) (a + 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4= 72

զ) (8a – 7) ⋅ (2b – 5)=18

4.Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7, օրինակ՝ 6+(-7)= -1
գ) –30 – 44= -30+(-44)=14
ե) 12 – 9= 12+(-9)=3
է) 18 – 23= 18+(-23)=-5
բ) –11 – 9= 11+(9)=20
դ) 8 – 2= 8+(2)=10
զ) –16 – 7= 16+(7)=23
ը) 0 –16= 0+(16)=16

5.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (35 – 17) – 20= -2
բ) (–43 +(-14) )– 32= -89
գ) (–74) + (-27)+( – 15)= -116
դ) (29 – 64) + 23= -12
ե) (–30 +(- 21)) + 56= 5
զ) (81 – 45) – 60= -24
թ) (–18 + 6) +39= 27
է) (–39 +21) + 11= -7
ը) (16 – 33)+( – 50)= -67

6.Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=11
բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |=88
գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |= 6
դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |= 0
ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |= 4
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|= 6

 

Ամենապիտանի բանը

Ես ամենապիտանի բանը կարդալուց հետո մտածեցի ինչը կարող է լինել ամենապիտանի բանը: Միգուցե ուտելի՞քը, ոչ այդպես չի լինում եթե չլինի հող ուրեմն չի լինի ուտելիք: Այսինք ամենապիտանի բանը  հողն է: Չե, եթե չլինեն մարդիկ և հողը չմշակեն հողը բերք չիտա: Այսինք ամենապիտանի բանը դա մարդն է: Ոչ, եթե չլինի լույս չի կարող մարդը տեսնել և մշակել հողը: Այսինքն ամենապիտանի բանը Լույսն է:

Այցելություն դեպի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Մենք չորեքշաբթի գնացինք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին: Այնտեղ շատ հռտաքրքիր անցավ: Մենք երգեցինք <<Հայրապետական աղոթք>>-ը, խոսեցինք ստի մասին: Մենք մտանք Մայր Աթոռ եկեղեցի և մոմեր վառեցինք: Մենք այնտեղ նաև քայլեցինք և տեսանաք մեր դասարանի Ռուբենի մայրիկին և նրա հետ շարունակեցինք քայլել: Մենք նաև մի քիչ խաղացինք: Այնտեղ ինձ շատ դուր եկավ: Ես նորից կուզեմ լինել այնտեղ:

Մաթեմատիկա

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4= 1

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2= 5

բ) |–28| + |–6| – 25= 9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100= 56

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

——-7—0——2——
A            B
8 ճիշտ է

 

3)Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

1) 45կգ
2) 30կգ

4) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|+2| – |–6| + 3= 1

2 ·|-10| – |–6| + 3= 19

2 ·|+5| – |–6| + 3= 7

2 ·|-6| – |–6| + 3= 9

2 ·|-1| – |–6| + 3= -1

2 ·|0| – |–6| + 3= -3

5) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) +(+16)= 8

բ) (+17) + (–4)= 13

գ) (–1) +(+1)= 0

դ) (+20) +(–18)= 2

ե) (–7) + (+5)= -2

զ) (+21) + (–6)= 15

է) (–1) + (+7)= 6

ը) (+15) +(–60)=

6.Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և ամենափոքր դրական ամբողջ թվի  գումարը:

0

7) Գտե՛ք այն թիվը, որի`
ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի  2000, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի 265,

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի 2000, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի 1850:

8)Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի
ստացվի հավասարություն.
ա) | -4 | = 4, գ) | 0 | = 0, ե) 6 · | 2 | – 2 = 10,
բ) 2 · | 4 | = 8, դ) – | 1 | = –1, զ) 8 · | 0 | = 0

9)Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,

1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։

13

10)Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,
երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

50%